Despre feminism (II)

Distribuie!

de Alexandru Manolache

Genul și diferențierile ce duc la izolare

Genul reprezintă modalitatea prin care o femeie şi un bărbat se deosebesc unul de celălalt. Acest fapt se realizează prin diferite modalităţi, însă poate avea şi consecinţe negative, cea mai gravă fiind discriminarea.
Discriminarea ce se instaurează între femei şi bărbaţi are o istorie lungă, aceasta întâlnindu-se şi în zilele noastre. Cu toţii ştim că mentalitatea umană nu are limite şi prin intermediul acesteia apar principii eronate.
Rolul acestui curent – feminism – este acela de a evidenţia într-o manieră amplă şi complexă scopul existenţei femeii într-o societate. Dacă până la apariţia acestui curent rolul femeii era doar acela de a găti, a avea grijă de copii şi de a face curăţenie, după apariţia feminismului lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată.
Astfel, în acest curent au fost exprimate idei care susţineau şi susţin egalitatea în drepturi dintre femei şi bărbaţi. Se poate observa şi în zilele noastre cum mass-media mai emite imagini, filme, muzică, jocuri, articole prin care femeia este marginalizată, iar bărbatul exprimă autoritatea şi supremaţia în societate.
Astfel, discriminarea ia amploare şi ajută la manifestări violente din partea bărbatului. De câte ori nu auzim la televizor sau la radio că bărbatul şi-a bătut soţia sau i-a adresat cuvinte jignitoare din cauza că aceasta nu a pregătit de mâncare sau nu a făcut curăţenie?
Tot mai des se aud astfel de scene şi este îngrozitor când observăm cum aceste fapte iau amploare în loc să se diminueze sau chiar să înceteze.
Putem spune că feminismul este răspunzător pentru emanciparea femeii în societate şi arată totodată că aceasta are aceleaşi drepturi ca şi bărbatul.
În concluzie, genul face diferenţa dintre femei şi bărbaţi, iar fără o mentalitate lucidă şi o educaţie bună se poate ajunge la discriminare. Sau, mai grav, la violenţă.

Feminismul și rolul acestuia

Revoluţia franceză (1789-1799) a fost un eveniment major al epocii moderne, care a dus la răsturnarea Vechiului Regim şi la instaurarea unei noi ordini politice şi sociale în Franţa. Din punct de vedere istoric, Feminismul a apărut odată cu Revoluţia Franceză. Putem vorbi, astfel, de o emancipare a femeii în societatea europeană încă foarte devreme, ceea ce a reprezentat un plus faţă de celelalte societăţi care au cunoscut acest fenomen mult mai tărziu.
Existenţa acestui curent a reprezentat un pas important în recunoaşterea drepturilor egale ale oamenilor, ceea ce este totodată un principiu fundamental al democraţiei. Acest curent a reprezentat sursa majoră de eliberare de sub ‘’dominaţia’’ masculină care într-un fel sau altul izola femeia de anumite drepturi importante, drepturi reale şi necesare pentru ca femeile să poată participa la viaţa societăţii.
Necesitatea apariţiei acestui curent a fost esenţială pentru transformarea unei societăţi în care libertăţile erau ‘’încuiate’’ şi discriminarea reprezenta astfel factorul de bază şi de conducere, într-o societate cu responsabilităţi, drepturi şi libertăţi egale. În pofida faptului că femeia reprezenta stâlpul de bază pentru supravieţuirea bărbaţilor prin munca de tip casnic şi îngrijirea copiilor, acestora li s-a renegat acest serviciu adus societăţii.
Pe lângă aceste inegalităţi de care dispunea femeia îndeajuns de mult, lor li s-a adăugat și interzicerea participării la vot, la fel un drept fundamental al democraţiei. Astfel, femeia nu reprezentat decât un ‘’obiect’’ lipsit de valoare, căruia într-un final trebuia să i se recunoască folosul pentru societate.

 Aspectele definitorii ale doctrinei

Feminismul este o doctrină teoretică şi de acţiune care revendică lupta împotriva inegalităţii de gen, promovând afirmarea femeii în societate prin ameliorarea şi extinderea rolului şi drepturilor sale. Doctrina nu trebuie confundată, ca în acreditarea vulgatei, cu simpla revendicare a unor drepturi.

Consider că această doctrină reprezintă totodată o formă prin care emanciparea femeii în societate a luat amploare şi, într-un fel sau altul, a ajutat ca discriminarea dintre genuri să fie eliminată în mare parte într-o manieră amiabilă şi fără conflicte exterioare.

Rolul femeii în societate este cu atât mai important, deoarece aceasta realizează echilibrul necesar pentru dezvoltarea societăţii şi menţinerea democraţiei şi egalităţii dintre oameni (toţi oamenii se nasc egali, iar diferenţa dintre sexe constituie doar o formă de manifestare diferită).

Acest curent a apărut din nevoia de cunoaştere a unor drepturi pe care femeia le-a avut dintotdeauna, drepturi pe care nu şi le-a putut revendica vreodată. Statutul femeii a început să ia contur în societate în momentul în care a reuşit să-şi dovedească abilităţile şi să preia funcţii importante în societate. Din acest moment, rolul femeii începe să depăşească sfera familială, câştigând teren şi pe alte planuri destinate până atunci bărbaţilor.

În concluzie, emanciparea femeii a reprezentat un alt pas esenţial şi decisiv în dezvoltarea societăţii şi în recunoaşterea drepturilor oamenilor, ceea ce mai târziu a reprezentat una din bazele apariţiei democraţiei.

În opinia mea, femeia a reprezentat un punct de plecare spre o nouă societate în care echilibrul şi egalitatea drepturilor au fost recunoscute şi manifestate într-un mod echitabil.

Sursa foto: Wikimedia.org

Taguri

Arhiva

One Comment

  1. antifeminist
    September 28

    Cineva are întâlnire diseară cu o tipă și vrea să se laude de cât de feminist e… 😛

Comments are closed.