Recuperarea Anglisticii în România

Distribuie!

de Dana Roșescu
sub îndrumarea Dr. Asist. Eliana Ionoaia

Pe 24 iunie 2016 a avut loc conferinţa de final a proiectului RAR (Recuperarea Anglisticii în România). Pentru acest articol am rugat-o pe Eliana Ionoaia, managerul proiectului, să spună câteva cuvinte despre acest proiect:

„Proiectul a pornit de la inițiativa doamnei profesor Lidia Vianu si de la Editura online a Universității din București – Contemporary Literature Press. De asemenea, există în Departamentul de Limba Engleză (FLLS) un proiect de recuperare a istoriei catedrei. Cumva, din aceste două direcții s-a închegat proiectul. Doamna profesor a fost dintotdeauna dedicată ideii de a ne întoarce către un model mai vechi de predare a limbii engleze, nu cel comunicativ. Prin urmare, a considerat că este necesară o recuperare a manualelor și dicționarelor, dar și a traducerilor mai vechi. Proiectul s-a desfășurat din luna martie 2015 până în luna iunie a acestui an. Prin acest proiect ne propunem, în parteneriat cu Biblioteca Academiei, să identificăm un corpus documentar prioritar în domeniul anglisticii și să digitizăm aceste volume „uitate” pentru a oferi un mediu de cercetare virtual și de a deschide prezentului direcţiile necesare de predare a literaturii, limbii şi culturii engleze în România.

Un factor cu o importanță crucială în realizarea obiectivelor proiectului este acela că recurgem la experienţa profesională a unor anglişti din cadrul Facultății de limbi și Literaturi Străine care cunosc foarte bine domeniul din care ne propunem să digitizăm un număr de volume. Vom apela la: Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și la filialele sale, Biblioteca Facultății de Litere și cea a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, ca instituții furnizoare de conținut. Mai mult, prin activitățile de comunicare propuse, vom facilita accesul la informație a publicului larg și a celui de specialitate.

Dorim în primă instanță să aducem înaintea publicului de azi realizările trecute ale anglisticii românești din perioada 1745 – 1947 (proces pe care pe care l-am început deja prin intermediul editurii Contemporary Literature Press, singura editură online a Universității din București care sprijină studiul limbii engleze prin literatură), și apoi să sporim numărul de resurse culturale reprezentative digitizate la nivel european, prin integrarea conținutului digital în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu). Cel mai important scop al digitizării este acela de a spori accesul la informaţie şi de a îmbunătăţi conservarea documentelor, fiind modalitatea cea mai puternică de distribuţie pe scară largă a informaţiei.

Proiectul de față își propune digitizarea a 250 de volume (manuale, traduceri, cărți de călătorie și presă, cu realizarea unei evidențe a acestora în bibliotecile din România) privitoare la studiul limbii, culturii și civilizației engleze publicate între secolele XVIII-XX, un patrimoniu cultural scris care va fi astfel protejat. Vom păstra documentul original, repunând astfel în circulaţie colecții altfel dificil ori chiar imposibil de consultat, din cauza vechimii sau unicităţii lor. Documentele digitizate vor fi organizate într-o bază de date conform normelor europene, care va reprezenta un nod de comunicaţie şi de informare culturală. Prin conservarea și valorificarea acestui patrimoniu cultural scris în domeniul anglisticii din România, urmărim crearea unui mediu de cercetare modern și deschiderea unor noi perspective de predare a limbii engleze (colecțiile digitizate pot fi integrate și pe platforme de e-learning). Această bază de date urmează a fi stocată pe serverele Facultății de Limbi Străine (solicitant) și ale instituțiilor partenere în proiect și accesată de pe website-urile acestora, oferind publicului interesat posibilitatea accesării şi consultării acestor materiale rapid, simultan, de la distanţă, la orice oră din zi. Vorbim despre un mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, prin care vom reuși să asigurăm accesul liber al cetăţenilor la fondurile informaţionale digitale existente în domeniul anglisticii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecilor.

Publicul țintă este împărțit în două categorii – publicul larg și publicul de specialitate – pentru prima categorie accesul la aceste obiecte de patrimoniu va reprezenta o posibilitate de studiere a limbii și literaturii engleze, iar pentru cea de-a doua, acestea vor putea reprezenta un nou pas în dezvoltarea unei noi direcții de cercetare. Publicului de specialitate (studenți, elevi, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, masteranzi, doctoranzi, cercetători, specialiști, instituții culturale) le vom pune la dispoziție un mediu de cercetare adecvat, vom deschide noi direcții de predare a limbii engleze în licee și facultăți și le vom facilita accesul la aceste colecții prin diseminarea Catalogului Web pe website-urile instituțiilor partenere, ale universităților de profil interesate și ale institutelor de cercetare.

Digitizarea a 250 de volume din domeniul anglisticii va avea ca impact creșterea numărului de resurse culturale digitizate care se va reflecta în diversificarea consumului și a ofertei culturale precum și în stimularea dezvoltării societății informaționale prin promovarea noilor tehnologii și a noilor medii de comunicare. De asemenea, activitatea de digitizare a colecțiilor va avea ca impact creșterea numărului de obiecte de patrimoniu cultural scris în domeniul anglisticii prezervate pe termen lung”.

 

Ce părere au studenţii de la engleză despre acest proiect, care a început deja să dea roade?

„Consider că este un pas foarte important pentru cultura si îmbogățirea vocabularului această inițiativă de a publica în mediul online scanarea cărților și manualelor în limba engleză, deoarece facem parte din era tehnologiei și acest lucru ne-ar ajuta sa avem un acces mult mai ușor către informație!“ (Julia Vîrtejaru, anul III).

„Mi se pare mult mai accesibil pentru noi, ca studenţi, întrucât nu trebuie să mai căutăm, uneori fără success, materialele necesare pe la diverse biblioteci sau să le cumpărăm, mai ales că multe sunt foarte scumpe, pentru că de acum le putem găsi pe internet” (Mihaela Bălăceanu, anul III).

„Cred că publicarea cărţilor de care avem nevoie în cadrul cursurilor de la facultate este o decizie foarte bună, deoarece deseori studenţii întâmpină dificultăți în a-și procura respectivele cărţi şi i-ar ajuta mult să le poată găsi pe toate într-un loc, facilitând procesul de învăţare” (Ana Năstase, anul III).

„Este indubitabil o metodă foarte eficientă de a facilita accesul la informaţie, şi, în consecinţă, de a venit în ajutorul studenţilor. Acesta este, de fapt, scopul Internetului. Având în vedere că bibliotecile în România nu sunt foarte bine dotate, pot afirma din experienţa proprie că astfel de materiale sunt de un real ajutor” (Maria Iliescu, anul III).

„Acest proiect este foarte bun, pentru că în felul acesta studenţii, dar şi profesorii, vor economisi foarte mulţi bani pentru cărţi ce valorează destul de mult raportat la venitul lor” (Iuliana Paraschiv, anul III).

„E bine că studenţii sunt sensibilizaţi în legătura cu acest subiect, cu literatura engleză. Faptul că se organizează conferinţe pe teme literare la care participă şi studenţii îi va ajuta foarte mult pe aceștia din urmă” (Lect. Dr. Maura Cotfas).

Sursă foto: https://commons.wikimedia.org/

Taguri

Arhiva